god March 25, 2018

https://news.zing.vn/bao-cong-an-bi-cuop-de-che-day-hanh-vi-trao-vang-gia-post828944.html

Tại cơ quan công an, chị Mừng khai do nhiều lần lấy vàng của gia đình đem bán để lấy tiền. Để qua mắt gia đình, người này đã mua một số lượng vàng giả rồi để vào vị trí cũ.

https://news.zing.vn/bao-cong-an-bi-cuop-de-che-day-hanh-vi-trao-vang-gia-post828944.htmlhttps://news.zing.vn/bao-cong-an-bi-cuop-de-che-day-hanh-vi-trao-vang-gia-post828944.html

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*